therapy_illustration
טיפולים
צמחי מרפא

במשך אלפי שנים משתמשים בסין בצמחי מרפא. הרפואה הסינית מתארת אלפי חומרים בהם ניתן להשתמש להכנת פורמולות. בין חומרים אלה ניתן למצוא מינרלים, חומרים מן החי וחלקים שונים של צמחים הכוללים: שורשים, גבעולים, ענפים, עלים, קליפה, פרחים וזרעים.

 

על פי תורת חמשת האלמנטים ניתן להבחין בחמישה צבעים שונים המקושרים לאיברים.

הצבע הירוק מתקשר לאלמנט העץ, לכן צמח מרפא בצבע ירוק יטפל בפתולוגיות הקשורות בכבד.

הצבע האדום מתקשר לאלמנט האש, לכן צמח מרפא בצבע אדום יטפל בפתולוגיות הקשורות בלב.

הצבע הכתום מתקשר לאלמנט האדמה, לכן צמח מרפא בצבע כתום יטפל בפתולוגיות הקשורות בטחול.

הצבע הלבן מתקשר לאלמנט המתכת, לכן צמח מרפא בצבע לבן יטפל בפתולוגיות הקשורות בריאות.

הצבע הכחול/ שחור מתקשר לאלמנט המים, לכן צמח מרפא בצבע שחור/אפור יטפל בפתולוגיות הקשורות בכליות.

 

כשאנו ניגשים להרכיב פורמולת צמחים, עלינו לקחת בחשבון את כל התכונות של הצמחים: טמפרטורה, טעמים, איברים בהם הצמח מטפל, חלקי הצמח השונים ושילוב עם צמחים אחרים. הרכבת פורמולה מתאימה למטופל מתבצעת לאחר אבחנה מדויקת אותה מבצע המטפל. כמו כן, בעת הרכבת פורמולה, לוקח המטפל בחשבון תרופות אותן נוטל המטופל באותה תקופה על מנת למנוע תגובות לא רצויות.

ניתן לקרוא מידע נוסף על צמחי מרפא כאן